Privacybeleid

Ingangsdatum en laatst gewijzigd op 20 juli 2020.

LEES DIT PRIVACYBELEID AANDACHTIG DOOR VOORDAT U ONZE SITES OF DIENSTEN GEBRUIKT. DOOR TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE SITE OF ONZE DIENSTEN (ANDERS DAN DIT PRIVACYBELEID VOOR DE EERSTE KEER TE LEZEN), GAAT U AKKOORD MET DIT PRIVACYBELEID.

INLEIDING
Dit privacybeleid vertelt u de soorten informatie die we verzamelen wanneer u onze sites of services gebruikt, hoe we die informatie gebruiken en de gevallen waarin we uw informatie delen.

Tez Minds Software Pvt. Ltd. ("QrCodeChimp") beheert online websites zoals maar niet beperkt tot websites voor online winkelen, andere websites ("Sites") en levert andere online diensten ("Services"), waaronder authenticatie- en productinformatiediensten door www.qrcodechimp.com. Aangezien we zijn gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika en India (hoewel sommige van onze diensten mogelijk in andere landen actief zijn via onze gelieerde ondernemingen, technologiepartners en verkooppartners onder hun eigen voorwaarden en eventueel privacybeleid), wordt uw informatie doorgegeven aan , die door ons daar worden bewaard en verwerkt in overeenstemming met dit privacybeleid.

Als u zich in de EU bevindt, wordt u ook gevraagd om duidelijke en ondubbelzinnige toestemming te geven voor het verzamelen, verwerken en delen van uw gebruikersinformatie via cookies en vergelijkbare technologieën.
Kennisgeving aan EU-individuen: deze privacyverklaring en het opgesomde beleid zijn bedoeld om te voldoen aan Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (de "Algemene Verordening Gegevensbescherming" of "GDPR") en passende bescherming en zorg te bieden met betrekking tot de behandeling van uw gebruikersinformatie in overeenstemming met de AVG.


SPECIFIEKE RECHTEN VOOR INWONERS VAN CALIFORNIË
Als u zich in Californië bevindt en/of (indien van toepassing) voor zover u een "consument" bent zoals gedefinieerd in de California Consumer Privacy Act van 2018 (CCPA) en QrCodeChimp een "bedrijf" is zoals gedefinieerd onder CCPA, is het volgende op u van toepassing. Onder voorbehoud van de bepalingen van de CCPA, hebt u het recht om op de hierin vermelde manier te verzoeken:

(a) Recht om informatie te vragen over:
- Categorieën van persoonlijke gegevens QrCodeChimp over u heeft verzameld.
- Specifieke stukken Persoonsgegevens QrCodeChimp over u heeft verzameld.
- Categorieën van bronnen waaruit de Persoonsgegevens worden verzameld.
- Zakelijke of commerciële doeleinden voor het verzamelen van Persoonsgegevens.
- Categorieën van derden met wie het bedrijf Persoonsgegevens deelt.

(b) Recht om te verzoeken om verwijdering van alle persoonlijke gegevens die door ons over u zijn verzameld.
Om toegang te krijgen tot uw account logt u in op de portal. Als u persoonlijke gegevens wilt verwijderen die "persoonlijke informatie" vormen zoals gedefinieerd in CCPA, ga dan naar Dashboard => Profiel en onder het gedeelte Account verwijderen ziet u een link "Account verwijderen", gebruik deze om uw account te verwijderen.
Neem voor andere vragen contact met ons op via: . We reageren op al dergelijke verzoeken binnen een redelijke termijn in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Ook door ons te schrijven, stemt u ermee in om communicatie van ons te ontvangen, waaronder het zoeken naar informatie van u om te verifiëren dat u de consument bent van wie we de persoonlijke gegevens hebben verzameld en alle andere informatie die redelijkerwijs vereist is om ons in staat te stellen honoreer uw verzoek.


Het type gegevens en informatie dat we over u verzamelen en gebruiken, wordt in de volgende secties uitgelegd.


SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKE BEGINSELEN
Om uw ervaring op de Site te verbeteren, te personaliseren en te ondersteunen, verzamelen, gebruiken en delen we onder andere uw gebruikersinformatie. We gebruiken bijvoorbeeld geaggregeerde informatie om inhoud te ontwikkelen die is gericht op gebruikersinteresses en om de gebruikerservaring van de site in het algemeen te verbeteren.
We dachten dat het nuttig zou zijn om in het kort de belangrijkste manieren uiteen te zetten waarop we uw informatie gebruiken en hoe we de privacy proberen te beschermen. Natuurlijk moet u de voorwaarden van ons volledige privacybeleid lezen.
We verzamelen doorgaans twee soorten informatie over u: (a) informatie die u verstrekt die u persoonlijk identificeert (bijv. volledige naam of telefoonnummer); en (b) informatie die u niet persoonlijk identificeert (bijv. uw IP-adres of type browser).

- Deze informatie wordt aan ons doorgegeven, bewaard en verwerkt.
- We gebruiken deze informatie doorgaans om u onze sites en gerelateerde diensten aan te bieden, en om rapporten en gegevens te produceren over activiteiten zoals online winkelen.
- We kunnen deze informatie voor deze doeleinden bekendmaken aan geautoriseerde derden, waaronder onze handelaren, reclame- en promotiepartners en externe dienstverleners.
- Door het gebruik van "cookies" werken we samen met en staan ​​we advertentienetwerken toe om anonieme informatie over u te verzamelen om u hun advertenties te sturen en dezelfde informatie te gebruiken om u onze advertenties te sturen (zie sectie III hieronder).
- U kunt zich op elk moment afmelden voor bepaalde activiteiten zoals hieronder uiteengezet (zie sectie VI).
- We versleutelen sommige informatie die u invoert met behulp van Secure Sockets Layer (SSL)-software en nemen redelijke beveiligingsmaatregelen om informatie te beschermen.
- Als u zich bij ons registreert, heeft u de mogelijkheid om de informatie die u eerder via het accountgedeelte hebt verstrekt, bij te werken of te corrigeren.
- Als u vragen of opmerkingen heeft over privacy op: QrCodeChimp, Gelieve ons te contacteren.
- Onze sites en diensten zijn niet ontworpen of bedoeld voor gebruik door kinderen onder de 16 en
- Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd veranderen, dus controleer dit beleid regelmatig. Alle materiële wijzigingen worden u per e-mail op de hoogte gebracht, indien van toepassing.


I. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?
We verzamelen twee soorten informatie over u: (a) Persoonlijk identificeerbare informatie ("PII"); en (b) niet-persoonlijk identificeerbare informatie ("niet-PII").

(a) Persoonlijk identificeerbare informatie: PII omvat alle informatie die u als persoon identificeert. We verzamelen uw PII wanneer u ervoor kiest om u bij ons te registreren of wanneer u ervoor kiest deel te nemen aan een interactieve functie van onze Sites, zoals een recensie, enquête of promotie. U kunt: (a) uw naam, post-/verzendadres, e-mailadres, creditcardnummer en telefoonnummer opgeven wanneer u zich registreert op onze Sites of in verband met een wedstrijdinzending; (b) bepaalde demografische informatie over u verstrekken (bijv. leeftijd, geslacht, winkelinteresses en voorkeuren, enz.) wanneer u deelneemt aan een enquête of opiniepeiling; of (c) een algemene opmerking en/of aanbeveling op onze Sites plaatsen.

(b) Niet-persoonlijk identificeerbare informatie: Niet-PII is alle informatie die u niet als persoon identificeert, inclusief PII die anoniem is gemaakt. We verkrijgen niet-PII afzonderlijk of samen met uw PII, zoals hierboven beschreven. We verzamelen bepaalde niet-PII van u wanneer u onze Sites bezoekt, inclusief IP-adressen en informatie met betrekking tot uw browser, besturingssysteem, ISP, de website van derden waarvan uw bezoek afkomstig is en hoe u onze Sites gebruikt, zoals de webpagina's die u bezoekt en de duur van uw bezoeken.

Logbestanden De web- en advertentieservers van de site registreren informatie over het IP-adres van een gebruiker, het browsertype en de huidige URL die de gebruiker opvraagt. Deze informatie wordt altijd geleverd door de browser van een gebruiker en automatisch gelogd door de meeste websites. Deze logbestanden worden op een veilige locatie opgeslagen en gebruikt in onze interne analyse van verkeerspatronen binnen onze sites en diensten.

II. HOE WE DE VERZAMELDE INFORMATIE GEBRUIKEN EN DELEN?
PII en niet-PII worden gebruikt om onze Sites en Diensten aan u te leveren of te verbeteren en om uw verzoeken uit te voeren, te reageren op uw vragen, u beter van dienst te zijn en uw behoeften te begrijpen, of wordt gebruikt op andere manieren die natuurlijk verband houden met de omstandigheden waarin u de informatie heeft verstrekt.
We kunnen PII en niet-PII bekendmaken aan:
(1) onze externe serviceproviders die namens ons functies uitvoeren in verband met de werking van de sites of services, bijvoorbeeld providers die gegevens hosten en beheren, creditcardbestellingen verwerken, onze goederen leveren, enz.
(2) deelnemende sponsors aan een programma of promotie die u invoert via onze Sites of Services.
(3) ons moederbedrijf, dochterondernemingen of andere gelieerde bedrijven ("gelieerde bedrijven") voor operationele, marketing- en promotiedoeleinden.
(4) co-promotiepartners en anderen met wie we marketing- of andere relaties hebben.
(5) deelnemende handelaren waarvoor u toestemming geeft op het moment dat u PII aan ons indient bij het gebruik van de interactieve functies van onze Sites, zoals enquêtes en beoordelingen met betrekking tot onze deelnemende handelaren en
(6) onze andere gebruikers waar u ervoor kiest om beoordelingen, opmerkingen of andere informatie met betrekking tot producten of diensten openbaar te plaatsen, met andere gebruikers te communiceren via openbare forums (bijv. forums, prikborden, bulletinboards, enz.).


Daarnaast gebruiken we niet-PII om siteverkeer te analyseren, klantbehoeften en -trends te begrijpen en gerichte promotionele activiteiten uit te voeren (zie "Op voorkeuren gebaseerde advertenties" hieronder). We kunnen uw niet-PII op zichzelf gebruiken of deze samenvoegen met informatie die we van anderen hebben verkregen om onderzoeksrapporten en andere informatie en gegevens over online winkelen te produceren voor deelnemende handelaren en andere klanten, evenals voor media en andere geïnteresseerde partijen.

III. COOKIES EN OP VOORKEUR GEBASEERDE RECLAME
(a) Cookies en webbakens: Wij en de derde partijen die we autoriseren, ontvangen en bewaren automatisch bepaalde soorten niet-PII wanneer u met ons communiceert door gebruik te maken van "cookies" en analoge technologie. "Cookies" zijn kleine bestanden die op uw computer of het geheugen van uw internetbrowser worden geplaatst om de eigenaar van de cookie in staat te stellen uw browser te herkennen en om u gemak en andere functies te bieden. Onze cookies kunnen ons bijvoorbeeld in staat stellen om u de producten te tonen waarnaar u in het verleden op onze Sites hebt gezocht. Het is belangrijk op te merken dat de cookies die we gebruiken, of die we anderen toestaan ​​te gebruiken, geen PII over u bevatten en er niet aan gebonden zijn.

U kunt uw internetbrowser mogelijk instellen om cookies niet toe te staan ​​en u kunt bestaande cookies doorgaans op elk moment van uw computer verwijderen. Houd er echter rekening mee dat sommige elementen van onze Sites niet goed zullen werken of niet voor u beschikbaar zullen zijn.

(b) Op voorkeuren gebaseerde advertenties: We werken ook samen met en staan ​​bepaalde derde partijen, waaronder advertentienetwerken en website-analysebedrijven, toe om cookies op uw computer/browser te plaatsen wanneer u onze Sites bezoekt. Deze cookies van derden worden gebruikt om niet-PII te verzamelen over uw activiteiten op onze Sites en sites van derden om u advertenties te tonen terwijl u zich op sites van derden bevindt ("Advertenties van derden"). Indien u niet wenst deel te nemen aan deze activiteit, laat het ons dan weten. Neem contact met ons op om u af te melden.

Enkele belangrijke opmerkingen: (1) de opt-out-tools voor advertenties van derden omvatten alle advertentienetwerken die: QrCodeChimp werkt met, maar ook veel dat QrCodeChimp werkt niet met; (2) zich afmelden voor onze advertenties geldt niet automatisch als een afmelding voor advertenties van derden - andersom geldt hetzelfde. Als u zich wilt afmelden voor Onze advertenties en advertenties van derden, moet u elk van de betreffende opt-outtools hierboven gebruiken; (3) de opt-out-tools voor zowel onze advertenties als advertenties van derden zijn afhankelijk van cookies om ervoor te zorgen dat uw niet-PII niet wordt gebruikt voor online advertentiedoeleinden ("opt-out-cookies"). Als u daarom een ​​nieuwe computer koopt, van webbrowser verandert of deze opt-out-cookies van uw computer verwijdert, moet u de relevante opt-out-taken opnieuw uitvoeren; en (4) de functies van uw internetbrowser en/of bepaalde add-on-software kunnen u in staat stellen het gebruik van cookies voor op voorkeuren gebaseerde advertenties en andere doeleinden te blokkeren of te beperken. We kunnen echter niet beloven dat onze Sites of Diensten goed zullen werken of compatibel zullen zijn met deze alternatieve methoden om het gebruik van cookies te blokkeren of te beperken.

NS. VERKOOP VAN ZAKEN EN OPENBAARMAKING DOOR DE WET
(a) Zakelijke transacties: We kunnen PII en niet-PII die door ons worden aangehouden bekendmaken: (a) aan een potentiële verkoper of daadwerkelijke verkoper van een bedrijf of activa die we verwerven; (b) als alle of een deel van onze activa worden verworven door een derde partij, in welk geval PII en Non-PII een van de overgedragen activa kunnen zijn.

(b) Vereiste openbaarmakingen: We kunnen PII of niet-PII bekendmaken en gebruiken als we hiertoe wettelijk verplicht zijn, met betrekking tot claims op het gebied van auteursrechten en andere inbreuken op intellectueel eigendom, of als we van mening zijn dat een dergelijke actie nodig is om: (a) te voldoen aan een verzoek van de overheid ; (b) voldoen aan de vereisten van de wet of juridische procedures; (c) onze wettelijke rechten of eigendommen, onze Sites of andere gebruikers te beschermen of te verdedigen; of (d) in een noodgeval om de gezondheid en veiligheid van de gebruikers van onze Sites of Diensten of het grote publiek te beschermen.

V. BEVEILIGING VAN INFORMATIE
We werken eraan om de veiligheid van uw informatie tijdens verzending te beschermen door gebruik te maken van Secure Sockets Layer (SSL)-software, die de informatie die u invoert, versleutelt. Natuurlijk is het belangrijk om in gedachten te houden dat geen enkele gegevensoverdracht op internet gegarandeerd 100% veilig is.

We gebruiken ook een beveiligde serverhostinglocatie in de VS en andere plaatsen in de wereld, firewallbescherming, gecontroleerde toegang en coderingstechnologie om uw gegevens te beschermen. Houd er echter rekening mee dat hoewel we ernaar streven uw PII te beschermen, we de veiligheid van informatie die u ons online openbaart of verzendt niet kunnen garanderen of garanderen en dat we niet verantwoordelijk zijn voor de diefstal, vernietiging of onbedoelde openbaarmaking van uw PII. In het ongelukkige geval dat uw persoonlijk identificeerbare informatie wordt gecompromitteerd, zullen we u per e-mail op de hoogte stellen van het laatste e-mailadres dat u ons heeft verstrekt, zo snel als mogelijk onder de omstandigheden (vertragingen in de kennisgeving kunnen optreden terwijl we de nodige maatregelen nemen om om de omvang van de inbreuk te bepalen en een redelijke integriteit van het systeem te herstellen, evenals voor de legitieme behoeften van wetshandhavingsinstanties als kennisgeving een strafrechtelijk onderzoek zou belemmeren.)

We gebruiken veel verschillende beveiligingstechnieken om dergelijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang door gebruikers binnen en buiten het bedrijf. "perfecte beveiliging" bestaat echter niet op internet. Als u bang bent dat uw privacy mogelijk is geschonden, neem dan contact met ons op.


VI. UW OPTIES & OPT-OUTS
(a) Tot welke informatie heb ik toegang? Als u zich als lid registreert, heeft u doorgaans toegang tot een accountgedeelte met de eerder verstrekte registratiegegevens die u op elk moment kunt bijwerken of corrigeren. Als er onjuiste informatie is die u niet kunt corrigeren, laat het ons dan weten. Ook kunt u, als u dat wenst, uw lidmaatschapsaccount volledig verwijderen, hoewel we bepaalde informatie in beperkte omstandigheden kunnen bewaren, bijvoorbeeld om geschillen op te lossen, problemen op te lossen en onze gebruiksvoorwaarden af ​​te dwingen. Bovendien wordt sommige informatie nooit volledig uit onze databases verwijderd vanwege technische (bijvoorbeeld informatie die is opgeslagen in onze "back-up"-systemen) en bepaalde wettelijke beperkingen.

(b) Welke keuzes heb ik (opt-out)? U heeft veel keuzes met betrekking tot hoe we informatie over u gebruiken, waaronder: (1) Neem contact met ons op om onze e-mails te stoppen. (2) Neem contact met ons op om u af te melden voor op voorkeuren gebaseerde advertenties. (3) Neem contact met ons op om het delen van PII met onze deelnemende handelaren te stoppen (4) U kunt de cookies op elk moment uit uw browser verwijderen, en (5) zoals hierboven besproken, de keuzes die we u bieden wanneer u informatie via onze Sites indient of Diensten.

(c) Om toegang te krijgen tot uw account logt u in op de portal. Als u persoonlijke gegevens wilt verwijderen die "persoonlijke informatie" vormen zoals gedefinieerd in CCPA, ga dan naar Dashboard => Profiel en onder het gedeelte Account verwijderen ziet u een link "Account verwijderen", gebruik deze om uw account te verwijderen.
Als u nog andere vragen of opmerkingen heeft over privacy voor onze Sites en Services, neem dan contact met ons op via:


VII. KINDEREN
Aangezien noch onze Sites, noch onze Services bedoeld zijn voor gebruik door kinderen onder de 16, mogen kinderen onder de 16 geen PII aan ons verstrekken. Ook als u jonger bent dan 18, moet u gebruik maken van QrCodeChimp en alleen informatie indienen met betrokkenheid van een ouder of voogd.

VIII. HERZIENINGEN
Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd om onze veranderende zakelijke praktijken weer te geven. We zullen u op de hoogte stellen van dergelijke wijzigingen door het nieuwe beleid op onze Sites te plaatsen of per e-mail als de wijzigingen wezenlijk zijn.

IX. ENIGE VERKLARING
Dit privacybeleid en onze gebruiksvoorwaarden, zowel zoals gepost op onze sites als via onze diensten, bevatten alle materiële voorwaarden met betrekking tot uw gebruik van onze sites en diensten. Geen enkele samenvatting, wijziging, herformulering of andere versie daarvan, of andere privacyverklaring of -beleid, in welke vorm dan ook, is geldig tenzij we deze op onze Sites en Services plaatsen.


Tez Minds Software Pvt. Ltd., #660, 5e verdieping, Solitaire Business Hub, Wakad, PUNE, MAHARASHTRA 411057, India